Umut Işığı loading Logo
Umut Işığı Pen
9:00 - 18:30 Pzt - Cmt
Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cad. No:14 Kartal / İSTANBUL

Okul Danışmanlığı

Okul danışmanlığı hizmetleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde vermekteyiz. Bu hizmetler, özel gereksinimli öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır. Öğrencilere, öğrenme becerileri, sınav hazırlığı, meslek seçimi, stres yönetimi, sosyal beceri geliştirme ve psikolojik danışmanlık gibi konularda destek sağlanır. Okul danışmanlığı hizmetleri, özel gereksinimli öğrencilerin ailelerine de destek verir. Aileler, çocuklarının özel eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacak bilgi ve kaynaklarla donatılır. Bu hizmetler, ailelerin çocuklarının eğitim hayatlarını desteklemeleri için gereken araçları sunar. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Okul danışmanlığı hizmetleri de bu amaç doğrultusunda özel gereksinimli öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimlerini destekleyerek başarılarına ulaşmalarına yardımcı olur.

Okul Danışmanlığı

Okul danışmanlığı destek özel eğitim hizmetleri, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumunda alabilecekleri hizmetler ile ilgili bilgi vermektedir. Umut Işığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak okul danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Okullarda alacağı  tamamlayıcı eğitim hizmetleri  üç farklı şekilde verilebilir:

• Kaynak Odada Eğitim
• Sınıf İçi Hizmetleri
• Özel Eğitim Danışmanlığı

Kaynak Odada Eğitim

Okul danışmanlığı, kaynak odası eğitimi, özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaç duydukları destek ve hizmetlerin verildiği bir ortamdır. Kaynak odası genellikle okulların içinde yer alır ve özel eğitim öğrencileri, burada özel olarak eğitim alırlar.

Kaynak odası, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre programlar hazırlar ve öğrencilere destek verir. Öğrenciler, kaynak odasında okuma-yazma, matematik, dil ve konuşma terapisi gibi konularda özel eğitim alırlar. Ayrıca, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine yönelik destekler de sunulur.

Kaynak öğretmenleri, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak öğrenme materyalleri ve yöntemleri hazırlarlar. Öğrencilere bireysel olarak veya küçük gruplar halinde özel eğitim hizmetleri sunarlar. Ayrıca, kaynak öğretmenleri öğrencilerin gelişimlerini takip eder, raporlar hazırlar ve öğrencilerin ilerlemelerini değerlendirirler.

Kaynak odası eğitimi, özel gereksinimli öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir özel eğitim hizmetidir. Bu hizmet sayesinde öğrenciler, kendi öğrenme ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programı alarak başarıya ulaşabilirler.

Sınıf İçi Hizmetleri

Okul danışmanlığı sınıf içi hizmetler, özel gereksinimli öğrencilerin, normal sınıf ortamlarında eğitim almalarını sağlamak için verilen özel eğitim hizmetleridir. Bu hizmetler, öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli şekillerde sunulabilir.

Sınıf içi hizmetler, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimlerini normal sınıf ortamında sürdürebilmeleri için öğretmenlerin desteklenmesini amaçlar. Bu destekler arasında öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış özel eğitim materyalleri kullanmaları, öğrencilerin öğrenme stillerine göre farklılaştırılmış öğrenme planları hazırlamaları ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları ek özel eğitim hizmetlerinin (örneğin, konuşma terapisi, öğrenme desteği, davranışsal destek vb.) sınıf ortamında sunulması yer alabilir.

Sınıf içi hizmetler, normal sınıf ortamında özel gereksinimli öğrencilerin uygun bir şekilde entegre olmalarını sağlayarak, sosyal ve akademik gelişimlerine katkıda bulunur. Bu hizmetler ayrıca, normal sınıf ortamında öğretmenlerin öğrencilere bireysel olarak daha fazla zaman ayırmasını, öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki zorlukları daha iyi anlamalarını ve öğrencilerin gelişimlerini daha yakından takip etmelerini sağlar.

Sınıf içi hizmetler, özel gereksinimli öğrencilerin normal sınıf ortamlarında eğitim almalarını mümkün kılarak, onların öğrenme ve sosyal gelişimlerini destekler. Bu hizmetlerin sunulmasıyla özel gereksinimli öğrenciler, topluma entegre olmaları ve kendilerine olan güvenlerini artırmaları konusunda da desteklenirler.

Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel eğitim danışmanlığı, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için verilen bir hizmettir. Bu hizmet, öğrencinin ihtiyaçlarına göre bireysel olarak veya gruplar halinde sunulabilir.

Özel eğitim danışmanlığı hizmetleri, öğrencinin gereksinimlerini belirlemek, uygun eğitim programları geliştirmek, eğitim sürecini planlamak, öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip etmek, ailelere danışmanlık hizmeti vermek, öğrencinin eğitim ortamının uygunluğunu gözlemlemek ve raporlamak gibi bir dizi görevi kapsar.

Özel eğitim danışmanları, özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde birçok farklı konuda danışmanlık hizmeti verebilirler. Örneğin, öğrencinin akademik gereksinimleri, öğrenme stilleri, duyusal ve fiziksel ihtiyaçları, iletişim ve davranış sorunları, öğrenciye özgü eğitim programları, öğrencinin okul dışındaki ihtiyaçları gibi konularda öğretmenler, aileler ve okul yönetimleriyle işbirliği yaparak danışmanlık hizmetleri sunarlar.

Özel eğitim danışmanları, öğrencinin gereksinimlerine uygun olarak eğitim programları geliştirmek için öğretmenlerle ve ailelerle yakın bir işbirliği içinde çalışırlar. Bu sayede öğrencinin eğitiminde tutarlı bir yaklaşım sağlanır ve öğrencinin öğrenme sürecindeki ilerlemesi takip edilerek gerektiğinde program yeniden düzenlenir.

Okul danışmanlığı, özel eğitim danışmanlığı hizmetleri, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları geliştirmek, eğitim sürecini planlamak, takip etmek ve ailelere danışmanlık hizmeti vermek gibi konularda öğretmenler ve ailelerle birlikte çalışarak öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini desteklemek için sunulan bir hizmettir.