Umut Işığı loading Logo
Umut Işığı Pen
9:00 - 18:30 Pzt - Cmt
Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cad. No:14 Kartal / İSTANBUL

DIR – Floortime Terapisi

Floortime terapisi, çeşitli gelişim özelliklerine sahip bebek ve çocukların değerlendirilmesi ve gelişiminin desteklenmesi için çok boyutlu bir sistem sunmaktadır. Bu çocuklar arasında otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel gerilikler, Down sendromu, konuşma ve dil bozuklukları, dikkat, duygusal ve dürtüsel sorunları olanlar bulunmaktadır. Floortime, çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, içinde bulunduğu gelişim basamağının özelliklerine göre sıcak, duygu dolu ve güven içeren bir etkileşim yoluyla oyun oynanması prensibine dayanır. Çocuğun duyguları, ilgi gösterdiği konular ve materyallerden yola çıkarak, sosyal, duygusal ve bilişsel kapasitesinin gelişmesi ve öğrenmesi için çok önemlidir. Floortime uygulayan terapist, değerlendirme sonuçlarına göre belirlenmiş hedeflere ulaşmak için çocukla etkileşim kurar. Ancak, ana hedef aileleri bu prensipleri günlük yaşamlarında uygulayabilmeleri için eğitmek ve desteklemektir. Terapist, aileye rehberlik ederek, yeni hedefler belirlemelerine ve bu hedeflere nasıl ulaşacakları konusunda model olmalarına yardımcı olur. Ayrıca terapist, çocuğun özelliklerine ve bireysel farklılıklarına özgü çözümler arayarak günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara nasıl yaklaşılacağı konusunda da destek sağlar.

DIR – Floortime Terapisi

Floortime terapisi, çocuğun bireysel duyu, dil ve motor becerilerine göre adım adım daha iyi bir gelişim seviyesine ulaşmasını hedefler. Umut Işığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde DIR-Floortime terapi yöntemi kullanılmaktadır. 

Floortime Terapisi Nedir?

Floortime terapisi, çeşitli gelişim özelliklerine sahip bebek ve çocukların değerlendirilmesi ve gelişiminin desteklenmesi için kullanılan bir terapi yöntemidir. Bu çocuklar arasında otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel gerilikler, Down sendromu, konuşma ve dil bozuklukları, dikkat, duygusal ve dürtüsel sorunları olanlar bulunmaktadır.

Floortime terapisi, çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, içinde bulunduğu gelişim basamağının özelliklerine göre sıcak, duygu dolu ve güven içeren bir etkileşim yoluyla oyun oynanması prensibine dayanır. Çocuğun duyguları, ilgi gösterdiği konular ve materyallerden yola çıkarak, sosyal, duygusal ve bilişsel kapasitesinin gelişmesi ve öğrenmesi için çok önemlidir.

Floortime terapisi uygulayan terapist, değerlendirme sonuçlarına göre belirlenmiş hedeflere ulaşmak için çocukla etkileşim kurar. Ancak, ana hedef aileleri bu prensipleri günlük yaşamlarında uygulayabilmeleri için eğitmek ve desteklemektir. Terapist, aileye rehberlik ederek, yeni hedefler belirlemelerine ve bu hedeflere nasıl ulaşacakları konusunda model olmalarına yardımcı olur. Ayrıca terapist, çocuğun özelliklerine ve bireysel farklılıklarına özgü çözümler arayarak günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara nasıl yaklaşılacağı konusunda da destek sağlar.

Floortime terapisi, çocuğun bireysel duyu, dil ve motor becerilerine göre adım adım daha iyi bir gelişim seviyesine ulaşmasını hedefler. Bu terapi yöntemi, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel kapasitelerini geliştirerek, yaşamlarını daha bağımsız ve mutlu bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olur.

DIR-Floortime terapisi

DIR-Floortime terapisi, gelişimsel olarak farklı çocukların değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi için çok boyutlu bir sistem sunar. Bu yaklaşım, çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, içinde bulunduğu gelişim basamağının özelliklerine göre sıcak, duygu ve güven içeren bir etkileşim ile oyun oynamayı içerir.

DIR (Developmental, Individual-Differences, Relationship-Based) modeli, çocuğun gelişimsel seviyesinin anlaşılmasına ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde desteklenmesine odaklanır. Floortime terapisi ise, bu modele dayalı olarak, çocuğun duygularına, ilgi alanlarına ve materyallerine odaklanarak, sosyal, duygusal ve bilişsel kapasitesinin gelişmesini ve öğrenmesini sağlamayı hedefler.

Floortime terapisi, çocukla doğrudan bir ilişki kurarak, çocuğun ilgi alanlarına uygun olarak bir etkileşim ortamı yaratmayı amaçlar. Terapist, çocuğun seviyesine göre, onun ilgi gösterdiği aktiviteleri ve materyalleri kullanarak, onunla etkileşim kurar ve onun gelişimini destekler. Bu yaklaşım, çocukla birlikte oyun oynayarak, onun sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini desteklemeye odaklanır.

DIR-Floortime terapisi, otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel gerilikler, Down sendromu, konuşma ve dil bozukluğu, dikkat, duygusal ve dürtüsel sorunları olan çocuklar için uygulanabilir. Terapi, çocuğun bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebilir ve terapistler, çocuğun ailesine de prensipleri günlük yaşamlarında uygulamaları konusunda eğitim verirler.

Floortime; dürtüsel  ve gelişimsel rahatsızlıkları(down sendromu, otizm spektrum, diskalkuli, disgrafi, dikkat eksikliği, hiperaktive problemi) olan çocuklarda  aileleriyle iletişim kurdurmaya  ve birbirlerini anlamalarını sağlamaya sosyal hayatta karşılaşacakları sorunları aşmaya  yardımcı olan oyun içerikli bir programdır.
Floortime çocuğu merkez alıp süreci onun yönlendirmesini ve yönetmesine izin vererek bir yöntem oluşturur. Bu şekilde terapist çocuğun yönlendiği durumlardan, davranışlarından nelerden korktuğunu ve neleri engel olarak gördüğü, benliğinin merkezinden yatan travmatik sebepleri araştırır. Bu sebeplere dayanarak çocuğun kurduğu sosyal bağlantıları duygusal temelli ilişki ve iletişimlerini  çocuğun yetenek becerilerini en baştan ayakları daha yeren basan bir sistem inşa eder. Bu şekilde detaylıca yapılan incelemeden sonra bir tablo oluşturularak DIR ismi verilen biri sistem geliştirilir.
Floortime  DIR sistemi; development (Gelişimsel Bölüm) individual differences( bireysel farklılıklar bölümü) relationship based( ilişki temelli bölüm) olmak üzere 3 adımdan oluşur.

Floortime, gelişimsel bölümde çocuğunuzun duygusal olarak hangi seviyede olduğunu bulmaya odaklanır. Karşılıklı iletişim kurmadaki becerisi,   kurduğu ilişki içinde ki dikkati ve burada harcadığı iletişim süresi. Karmaşık problemlere yaklaşımı ve bunları çözmek için izlediği yollar, fikirlerinin soyut hale getirmesi ve bunları getirme yollarını inceler.
Floortime, Bireysel Farklılıklar bölümünde, çocukların çevreyle, sosyal ortamlarında iletişim kurması ve bunlara karşı uyguladığı tepkiler aynı değildir.  Bundan dolayı her çocuğun durumunun  uyaranlara aşırı tepki vermesi yada az tepki vermesine göre terapist çocuğa uygun bir yol geliştirir ve bunu tablo ve program haline getirir.

Floortime, ilişki temelli bölümde,  ailesi ve öğretmenleri  çocuğun duygusal olarak gelişiminin durumunun hangi mertebelerde olduğunu tespit edip iletişim ve etkileşimini bu seviyeye göre kurarak yol almaya başlarlar.
Floortime  olarak çocuğa yol göstermek için onun sevdiklerini önemsidekilerini nelere ilgisini olduğunu bularak  ona öncülük etmeyi amaçlamıştır. bu şekilde çocuğun sevdiği oyunlardan ilgisi olduğu kitap film müziklerden neleri veya ne tarz şeyleri sevdiğini bularak   doğru yönlendirme ile kendisinin bir duygusal olarak sonraki seviyeye geçmesini  sağlamaktır.  Bu dönemde çocuğun hoşlandığı  veya ilgi duyduğu  yerleri anlamak aynı anda onu anlıyor olmakla eşdeğerdir. Ve kendisini değerli hissettirmek onu daha da cesur yapacaktır ve teşvik edecektir.  Ayrıyeten çocuklar her ne kadar liderlik edilmelerine ihtiyaç duysalar da  yetişkinler gibi iplerin elinde olmasını isterler ve böyle hissetmekten mutlu olurlar. Çocuk burada yalnız olmadığı için hem kolaylıkla bu işlemi tamamlamış olup hem güven içinde hissedecektir.  Bu şekilde gelen cesaretle çözmesi gereken problemleri yükümlülük ağırlığı altında değil  daha eğlenceli bir şekilde aşmış olacaklardır.

Floortime  kısaca anlatmak istersek,  çocuğumuzun duyguların, hissettiklerini  sevdiği şeyleri bularak ona yoldaş olduğumuzu hissettirerek ve bunları yaparken sosyal ortamını aile yapısını göz önünde bulundurarak   günlük yaşamda yaşadığı problemleri duygusal sorunları  terapist desteği ile çözmeye odaklanmak ve günlük hayata adapte etmektir.
Floortime uygulanması için yer çok önem teşkil etmemektedir.  Burada önemli nokta çocuğu bu süre içerisinde günlük hayata adapte etmek olduğundan parkta yürüyüş yaparken veya satranç oynarken  veya arkadaşları ile oyun oynarken hatta arkadaşları ile sevdiği bir hobi hakkında konuşurken  dahi yapılabilir çünkü Floortime terapisinin  önemli kısımları  gözlem yapmak ve eksikliği ve çocuğun olduğu durumun seviyesini tespit etmektir. Bu bize çocuğun kendini en rahat hissettiği anda duygularının ne seviyede olduğunu yakalamamıza yardımcı olur. Burada önemli  başka bir nokta ise terapist ve terapisti ile  bağ kurduğu ortamdır. Floortime 40 dakikalık seanslarla uzmanların ve terapistlerin uygun gördüğü süre kadar devam eder.