Umut Işığı loading Logo
Umut Işığı Pen
9:00 - 18:30 Pzt - Cmt
Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cad. No:14 Kartal / İSTANBUL

Grup Eğitimi

Grup eğitimi, belirli bir konu veya amaç doğrultusunda bir araya gelen kişilerin, bir eğitmen veya rehberlikçi tarafından yönetildiği ve öğrenme sürecinin birlikte yürütüldüğü bir eğitim türüdür. Bu eğitim türünde, katılımcılar birbirleriyle etkileşime girerek, farklı bakış açılarından öğrenme fırsatı bulurlar ve sosyal becerilerini geliştirirler. Grup eğitimi, özellikle sosyal becerilerin, iletişim becerilerinin, işbirliği yapma ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda etkilidir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bireysel eğitim yanı sıra grup eğitimi de sunabilirler. Grup eğitimi, birkaç öğrencinin aynı anda katıldığı öğretim programıdır. Grup eğitimi, öğrencilere diğer insanlarla etkileşim kurma ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı sağlayabilir. Grup eğitimi, birçok öğrencinin aynı anda aynı konuyu öğrenmesine olanak tanır ve öğretmenlerin daha fazla öğrenciye ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca, grup eğitimi, öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmasına, farklı bakış açılarını paylaşmasına ve birbirlerinden öğrenmelerine olanak tanır. Grup eğitimi, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, özgüvenlerini artırmalarına ve bir topluluk içinde yer almalarına yardımcı olabilir. Umut Işığı Özel Eğitim Merkezi, öğrencilerin performanslarına ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) ile eğitim vermektedir. Öğrencilerin BEP'te yer alan becerileri, farklı yöntemler kullanılarak kazandırılmaktadır. Uygulamalı davranış analizi, eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi, fırsat öğretimi, videoyla model olma, replik silikleştirmeyle öğretim, etkinlik çizelgeleriyle öğretim, PECS gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Grup Eğitimi

Grup eğitimi, öğrencilerin bireysel eğitimine ek olarak, grup çalışmaları da yapılmaktadır. Çocukların yaşına, performansına ve ihtiyaçlarına göre belirlenen grup çalışmaları içerisinde yaratıcı drama, gitar, sosyal beceri, resim, paylaşım ve iletişim kurma gibi aktiviteler yer almaktadır. Umut Işığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak iletişim becerisi düşük ve yüksek olan öğrencileri bir araya getirerek engelli grup eğitimleri düzenliyoruz.

Öğrencilerin BEP'te yer alan becerileri kazanmaları için öğretmenleriyle birlikte belirlenen ortamda birlikte eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu süreçte özellikle sosyalleşme, başkalarının varlığını kabullenme, birlikte etkinlik yapma, paylaşma ve iletişim kurma becerilerine odaklanılmaktadır.

Özel Eğitim Grup Etkinlikleri

Özel eğitim merkezlerinde grup etkinlikleri, çocukların bir arada olmalarını, sosyal becerilerini geliştirmelerini, birbirleriyle etkileşim kurmalarını ve öğrenmelerini sağlamak için önemlidir. Umut Işığı özel eğitim merkezi olarak, öğrencilerin bireysel BEP’lerine uygun olarak farklı grup etkinlikleri sunmaktayız.

Grup eğitimi için öğrencilerin becerileri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, farklı grup çalışmaları hazırlanır. Bu çalışmalar arasında yaratıcı drama, gitar, sosyal beceriler, resim, paylaşım, iletişim kurma gibi etkinlikler yer alır. Öğrencilerimiz, grup etkinlikleri sayesinde birlikte etkinlik yapma, paylaşma, birbirlerinin varlığını kabullenme, birlikte çalışma, iletişim kurma ve diğer sosyal becerileri geliştirme fırsatı bulurlar.

Ayrıca, öğretmenlerimiz BEP’te yer alan becerileri kazandırmak için farklı yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler arasında uygulamalı davranış analizi, eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi, fırsat öğretimi, videoyla model olma, replik silikleştirmeyle öğretim, etkinlik çizelgeleriyle öğretim, PECS vb. yer alır. Bu sayede öğrencilerimiz, becerilerini geliştirirken aynı zamanda birlikte çalışmanın ve iletişim kurmanın önemini de öğrenirler.

Özel Eğitim Engel Grupları

Özel eğitim engel grupları, öğrencilerin belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve engel türlerine göre oluşturulmuş gruplardır. Özel eğitim engel grupları, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayan bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) sunar.

Özel eğitim engel grupları, genellikle öğrencilerin bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Örneğin, işitme engelli öğrenciler için işaret dili eğitimi, otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için sosyal beceriler geliştirme, zihinsel engelli öğrenciler için bilişsel beceri geliştirme gibi farklı alanlarda grup etkinlikleri planlanabilir.

Özel eğitim engel grupları, öğrencilerin öz bakım becerilerini, sosyal etkileşimlerini, iletişim becerilerini, akademik becerilerini ve iş becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu gruplar aynı zamanda, öğrencilerin benzer deneyimler yaşadığı bir sosyal çevrede bulunmalarını sağlayarak, kendilerini daha rahat hissetmelerine ve özgüvenlerini artırmalarına da yardımcı olur.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Grup Eğitimi Etkinlikleri

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanan BEP'ler (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları) doğrultusunda grup eğitimleri de verilmektedir. Bu grup eğitimleri, öğrencilerin sosyal becerilerini, özbakım becerilerini, dil ve iletişim becerilerini, bilişsel becerilerini ve diğer gelişim alanlarını desteklemek için tasarlanmaktadır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi Umut Işığı'nda, öğrencilerin BEP'lerinde yer alan becerileri kazanmalarını sağlamak için farklı grup etkinlikleri yapılmaktadır. Örneğin, yaratıcı drama etkinlikleri, öğrencilerin kendilerini ifade etme, duygusal farkındalık geliştirme, sosyal becerilerini kullanma ve iletişim kurma becerilerini desteklemektedir. Gitar dersleri, öğrencilerin müzikal yeteneklerini keşfetmelerine ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Resim etkinlikleri, öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve görsel sanatlar alanında kendilerini ifade etmelerine imkan vermektedir.

Ayrıca, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki grup etkinlikleri arasında sosyal beceri etkinlikleri de yer almaktadır. Bu etkinlikler, öğrencilerin toplumsal uyum becerilerini, işbirliği ve takım çalışması becerilerini, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Paylaşım etkinlikleri, öğrencilerin birlikte oynama, birbirlerine yardım etme ve empati kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Umut Işığı özel eğitim merkezi, öğrencilerin BEP'lerinde yer alan becerileri grup etkinlikleri yoluyla kazanmalarını sağlamak için uygun ortam ve yöntemlerle öğretmenler tarafından tasarlanan çeşitli etkinlikleri sunmaktadır.