Umut Işığı loading Logo
Umut Işığı Pen
9:00 - 18:30 Pzt - Cmt
Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cad. No:14 Kartal / İSTANBUL

ETEÇOM

ETEÇOM müfredatı, çocuklarla en fazla zaman geçiren kişilerin daha bakım verenler haline gelmelerini amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu program, bakım verenlerin çocuklarla nitelikli bir etkileşim içine girmelerine, onları daha iyi anlamalarına ve daha iyi yönlendirmelerine yardımcı olur. ETEÇOM, bakım verenlerin çocuklarına daha iyi bakabilmeleri için farkındalık yaratan bir müfredattır. Bu program, bakım verenlerin çocuklarla daha iyi iletişim kurmalarını, onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını ve daha iyi yanıt vermelerini sağlar. Bu sayede, bakıcılar çocukların gelişimlerine daha aktif bir şekilde katkıda bulunabilirler. ETEÇOM eğitimi, bakım verenlerin çocuklarla daha iyi etkileşime girmeleri için pek çok farklı konuyu ele alır. Bu konular arasında, çocukların beden dilini ve davranışlarını okuma, duygu ve düşüncelerini anlama, duyularını ve algılarını geliştirme, oyun oynama ve diğer aktiviteler yoluyla öğrenme gibi konular yer alabilir.

ETEÇOM

ETEÇOM eğitimi, bakım verenlerin   çocuklarla daha yakın bir ilişki kurmalarına, onların güvenini kazanmalarına ve birbirleriyle daha olumlu ve sağlıklı bir bağ kurmalarına yardımcı olur. Bu sayede, çocuklar daha iyi bir ortamda yetişebilirler ve daha sağlıklı bir gelişim sergileyebilirler. Umut Işığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak ETEÇOM eğitimi vermekteyiz.

ETEÇOM Nedir?

ETEÇOM, "Erken Çocuklukta Etkileşim Odaklı Müfredat" kısaltmasıyla bilinen, erken çocukluk dönemi için geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Bu program, çocukların gelişimine katkıda bulunmak ve onların daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

ETEÇOM müfredatı, çocukların eğitiminde etkileşimin önemini vurgulayan bir yaklaşımı benimser. Bu program, çocukların doğal öğrenme sürecine uygun bir şekilde, oyun yoluyla öğrenmelerini destekler. Ayrıca, çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik bir yaklaşımı benimser.

ETEÇOM eğitimi, çocuklarla ilgilenen kişilere (öğretmenler, ebeveynler, bakıcılar vb.) yöneliktir. Bu program, çocuklarla daha kaliteli bir etkileşim kurmalarına, onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına ve gelişimlerine daha etkili bir şekilde katkıda bulunmalarına yardımcı olur.

ETEÇOM müfredatı, çocukların farklı gelişim alanlarını destekleyen bir dizi etkinliği içerir. Bu etkinlikler arasında, müzik, drama, sanat, hareket, dil ve iletişim gibi alanlar yer alabilir. Ayrıca, çocukların özgüvenlerini geliştirmelerine, öz bakımlarını öğrenmelerine, sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmelerine ve daha pek çok alanda başarılı olmalarına yardımcı olacak becerileri de içerir.

ETEÇOM, çocukların erken dönemde doğru bir şekilde desteklenmesi için önemli bir araçtır. Bu program, çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunurken, aynı zamanda onların özgüvenlerini, yaratıcılıklarını ve öğrenme becerilerini de destekler.

ETEÇOM Nasıl Uygulanır?

ETEÇOM uygulaması, çocukların bireysel ihtiyaçlarına ve gelişim seviyelerine uygun olarak yapılandırılmalıdır. ETEÇOM programı, çocukların yaşlarına ve gelişim seviyelerine göre farklılaştırılmış müfredatları içerir.

ETEÇOM programının uygulanması için ilk adım, çocukların gelişimini izlemek ve ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu amaçla, gözlem ve değerlendirme teknikleri kullanılabilir.

ETEÇOM müfredatı, çocukların gelişimini desteklemek ve öğrenmelerini kolaylaştırmak için çeşitli etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, müzik, drama, sanat, hareket, dil ve iletişim gibi alanlarda olabilir. Etkinlikler, çocukların ilgi alanları ve öğrenme stilleri dikkate alınarak planlanmalıdır.

ETEÇOM programının uygulanması, çocuklarla etkileşimde bulunmanın önemini vurgulayan bir yaklaşımı benimser. Çocukların özgüvenlerini geliştirmelerine, öz bakımlarını öğrenmelerine ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak etkinlikler ve oyunlar kullanılabilir.

ETEÇOM müfredatı, çocuklarla ilgilenen kişilerin eğitim ve destek alması için birçok kaynak mevcuttur. Bu kaynaklar arasında, eğitim materyalleri, seminerler, atölye çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri yer alabilir.

Sonuç olarak, ETEÇOM programı, çocukların erken dönemde doğru bir şekilde desteklenmesi için önemli bir araçtır. Bu program, çocukların gelişimine katkıda bulunurken, aynı zamanda onların özgüvenlerini, yaratıcılıklarını ve öğrenme becerilerini de destekler. ETEÇOM programının uygulanması, çocukların bireysel ihtiyaçlarına ve gelişim seviyelerine uygun olarak yapılandırılmalı ve çocuklarla kaliteli bir etkileşim kurmayı hedeflemelidir.