Umut Işığı loading Logo
Umut Işığı Pen
9:00 - 18:30 Pzt - Cmt
Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cad. No:14 Kartal / İSTANBUL

MOXO Dikkat Testi

MOXO Dikkat Testi, dikkat ölçümü için kullanılan bir testtir. Bu test, MOXO Dikkat Testi Skoru (MDTS) adı verilen bir puanlama sistemine dayanır ve dört farklı dikkat özelliğini ölçer: sürdürücü dikkat, bölücü dikkat, seçici dikkat ve genişletici dikkat. Sürdürücü dikkat, bir görevde odaklanma süresi ve görev süresi boyunca dikkatini koruma yeteneğidir. Bölücü dikkat, birden fazla görev arasında geçiş yapabilme ve dikkatini yönetebilme yeteneğidir. Seçici dikkat, çevredeki uyaranlardan seçim yapabilme ve bir göreve odaklanabilme yeteneğidir. Genişletici dikkat ise, görev sırasında yeni bilgi ve uyaranlarla başa çıkabilme yeteneğidir.

MOXO Dikkat Testi

MOXO dikkat testi, 15 dakikalık bir testtir ve ışık, renk ve şekil uyaranları içerir. Test sonunda, her dikkat özelliği için ayrı ayrı bir skor elde edilir ve bu skorlar toplanarak MDTS hesaplanır. MDTS, bir kişinin dikkat kapasitesi ve dikkat özelliklerinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur. Umut Işığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak MOXO dikkat testi uyguluyoruz.

MOXO Dikkat Testi Gerektiren Durumlar

MOXO Dikkat Testi, dikkat sorunları olan çocuklar ve yetişkinler için kullanılan bir testtir. Test, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm spektrum bozukluğu, beyin yaralanması, felç, epilepsi, multipl skleroz ve diğer nörolojik bozukluklar gibi çeşitli durumlarda gereklidir.

Özellikle, DEHB tanısı konmuş kişilerde dikkat özelliklerinin tespiti ve takibi amacıyla MOXO Dikkat Testi kullanılır. Test, aynı zamanda bir beyin yaralanması sonrası iyileşme sürecindeki kişilerin tedaviye yanıtını değerlendirmek için de kullanılabilir.

Ayrıca, öğrenme güçlüğü çeken veya okul başarısı düşük olan öğrencilerin dikkat özelliklerinin değerlendirilmesi ve bu özelliklerin geliştirilmesi için de MOXO Dikkat Testi uygulanabilir.

Ancak, MOXO Dikkat Testi, herhangi bir teşhis koymak için kullanılan bir test değildir. Test sonuçları, bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır.

MOXO dikkat testi nasıl yapılır?

MOXO dikkat testi, bilgisayar tabanlı bir testtir ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı koymak için kullanılır. Test, MOXO Oyun Testi adı verilen bir video oyunu aracılığıyla yapılır ve çocukların dikkat seviyelerini ölçmeye yardımcı olur.

MOXO testi genellikle bir klinik veya psikolog ofisinde yapılır ve yaklaşık 15-20 dakika sürer. Test öncesinde, çocuklara video oyunu hakkında kısa bir açıklama yapılır ve neler bekleyebilecekleri konusunda bilgilendirilirler.

Test sırasında, çocuklar bir klavye ve fare kullanarak MOXO Oyun Testi'ni oynarlar. Oyun sırasında, çocukların hızlı bir şekilde reaksiyon vermeleri, dikkatlerini toplamaları ve çeşitli görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Görevler arasında şekilleri takip etmek, renkleri eşleştirmek, sayıları sıralamak gibi farklı zorluk seviyelerinde bulunur.

Testin sonunda, bir rapor oluşturulur ve test sonuçları değerlendirilir. MOXO testi sonuçları, çocuğun dikkat seviyesi ve dikkat eksikliği veya hiperaktivite belirtileri ile ilgili olarak bilgi sağlar. Test sonuçları, bir DEHB tanısı koymak için tek başına kullanılmaz, ancak diğer değerlendirme yöntemleriyle birlikte kullanılabilir.

MOXO dikkat testi, çocukların dikkat seviyelerini ölçmek ve DEHB tanısı koymak için etkili bir araç olabilir. Ancak, test sonuçlarının yorumlanması ve bir tanı konulması için bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir.

MOXO Dikkat Testi Geçerlik ve Güvenirlik

MOXO Dikkat Testi, geçerlik ve güvenirlik açısından birçok araştırma tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar, testin iyi bir geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Geçerlik, bir testin ölçmek istediği özelliği gerçekten ölçüp ölçmediğini belirler. MOXO Dikkat Testi, dört farklı dikkat özelliğini ölçmek için tasarlanmıştır: sürdürücü dikkat, bölücü dikkat, seçici dikkat ve genişletici dikkat. Yapılan araştırmalar, testin bu dört özelliği iyi bir şekilde ölçtüğünü göstermektedir.

Güvenirlik, bir testin tekrarlanabilirliğini ve sonuçların tutarlılığını ölçer. MOXO Dikkat Testi, test-tekrar test güvenirliği, iç tutarlılık ve ölçüt uyumluluğu gibi güvenirlik özelliklerine sahiptir. Yapılan araştırmalar, testin yüksek bir güvenirlik düzeyine sahip olduğunu göstermektedir.

Bunun yanı sıra, MOXO Dikkat Testi, birçok ülkede kullanılan ve tanınan bir testtir. Test sonuçları, bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır.

MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi

MOXO Dikkat Testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konmuş kişilerde dikkat özelliklerinin tespiti ve takibi amacıyla kullanılan bir testtir.

DEHB, çocuklarda ve yetişkinlerde görülen bir nörolojik bozukluktur ve dikkat, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileriyle kendini gösterir. MOXO Dikkat Testi, DEHB tanısı konmuş kişilerin dikkat özelliklerini ölçmek için kullanılır.

Test, sürdürücü dikkat, bölücü dikkat, seçici dikkat ve genişletici dikkat olmak üzere dört farklı dikkat özelliğini ölçer. Bu dikkat özellikleri, DEHB'li kişilerde sıklıkla gözlemlenen sorunlardan bazılarıdır. Test sonuçları, DEHB'li kişilerdeki dikkat sorunlarının derecesi hakkında bilgi sağlar ve tedavi sürecinde kullanılabilir.

Ancak, MOXO Dikkat Testi, DEHB tanısı koymak için kullanılan bir test değildir. Test sonuçları, bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. DEHB tanısı koyma sürecinde, MOXO Dikkat Testi sonuçları diğer değerlendirme yöntemleriyle birlikte kullanılabilir.