Umut Işığı loading Logo
Umut Işığı Pen
9:00 - 18:30 Pzt - Cmt
Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cad. No:14 Kartal / İSTANBUL

İşitme Engelli

İşitme engelli, kişinin işitme duyusunun azalması veya tamamen kaybı ile karakterize bir durumdur. İşitme engelli kişilerin konuşmaları anlamaları, telefon görüşmeleri yapmaları, televizyon izlemeleri ve sosyal etkileşim kurmaları gibi günlük aktiviteleri zorlaşabilir. İşitme engellilik genellikle doğuştan olabilir veya sonradan kazanılan bir durum da olabilir. İşitme engelli bireyler için birçok destek hizmeti ve teknolojik araçlar mevcuttur. Örneğin işitme cihazları, koklear implantlar, teletype (TTY) gibi yazılı iletişim cihazları, işaret dili tercümanlığı, metin tabanlı telefon hizmetleri ve altyazılar gibi. İşitme engellilik, yaşam kalitesini etkileyebileceği için erken teşhis ve müdahale önemlidir. İşitme testleri ve diğer sağlık taramaları düzenli olarak yapılmalıdır. İşitme engelliliği olan kişilerin de sosyal hayatta daha rahat iletişim kurabilmeleri için toplumun desteğine ihtiyaçları vardır. İşitme engelliler, işitme duyusunda bir kayıp ya da azalma yaşayan bireylerdir. Bu durum, doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. İşitme engelliliği, günlük yaşam aktivitelerinde zorluklara neden olabilir ve iletişim becerilerini olumsuz etkileyebilir.

İşitme Engelli

İşitme engelliler için birçok destek hizmeti mevcuttur. Bunlardan bazıları işitme cihazları, koklear implantlar, işaret dili, yazılı iletişim cihazları ve teletype (TTY) gibi teknolojik araçlardır. Ayrıca, işitme engelli bireylerin sosyal etkileşim kurmalarına yardımcı olacak eğitim, destek grupları ve terapiler de mevcuttur. Umut Işığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak işitme engelli, işitme engelliler için oyunlar ve terapiler, işitme engelli öğrenci için bep planı hazırlayarak kaynaştırma oyunlar düzenliyoruz.

Toplumun, işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarına duyarlı olması ve onların iletişim becerilerini desteklemesi de önemlidir. Bununla birlikte, işitme engellilik durumu olan bireylerin erken teşhis ve müdahale ile daha iyi sonuçlar elde edebilecekleri unutulmamalıdır. Sağlık taramaları ve işitme testleri düzenli olarak yapılmalıdır.

İşitme Engelli Birisi İnsanlarla Nasıl İletişim Kurar?

İşitme engelli birisi, iletişim kurmak için farklı yollar kullanabilir. İşitme engellilik derecesine bağlı olarak, kişi konuşmayı tamamen anlamayabilir veya sadece belli bir düzeyde işitme kaybı yaşayabilir. Bu nedenle, iletişim becerilerini geliştirmek için farklı yöntemler kullanmak faydalı olabilir. İşitme engelli birisi şu yöntemleri kullanabilir:

İşaret dili: İşaret dili, eller, yüz ifadeleri ve vücut dilini kullanarak iletişim kurma yöntemidir. İşitme engelliler arasında en yaygın iletişim şekli işaret dili olabilir.

Yazılı iletişim: Yazılı iletişim, kalem ve kağıt kullanarak veya yazılı iletişim cihazları aracılığıyla gerçekleştirilir.

İşitme cihazları: İşitme cihazları, işitme engelli kişilerin işitme kaybını azaltmaya yardımcı olabilir. İşitme cihazları sayesinde kişi daha iyi duyabilir ve iletişim kurabilir.

Konuşma okuma dudak okuma: Konuşma okuma dudak okuma, kişinin karşı tarafın dudak hareketlerini izleyerek ne dediğini anlamaya çalışmasıdır.

İşitme kaybı dostu teknolojiler: İşitme kaybı dostu teknolojiler, işitme engelli kişilerin telefon, televizyon, bilgisayar gibi cihazları kullanmalarını kolaylaştırır.

İletişim ortamını ayarlama: İletişim ortamı, işitme engelli kişilerin iletişim kurarken işitme kayıplarından daha az etkilenmeleri için düzenlenebilir. Örneğin, yüz yüze konuşmalarda arka plan gürültüsünün azaltılması veya yeterli aydınlatma sağlanması gibi.

İşitme engelli birisi, iletişim becerilerini geliştirerek sosyal etkileşim kurabilir ve toplumda aktif bir şekilde yer alabilir. Ayrıca, işitme engelli bireylerin toplum tarafından kabul edilmesi ve desteklenmesi de önemlidir.

İşitme Engelliler Konuşabilir Mi?

Evet, işitme engelliler konuşabilirler. İşitme engellilik, kişinin işitme yeteneğinde bir kayıp olduğu anlamına gelir. Ancak, işitme engelli bir kişinin konuşabilmesi için işitme kaybının derecesi ve sebebine bağlı olarak farklı seviyelerde destek alması gerekebilir.

Bazı işitme engelli kişiler, doğuştan işitme kaybı nedeniyle konuşmada zorluk yaşayabilirler. Bu durumda, erken yaşta işitme kaybı fark edilip gerekli müdahaleler yapılmazsa konuşma becerileri daha da zayıflayabilir. Ancak, işitme engelli kişiler işaret dili veya işitme cihazları kullanarak da iletişim kurabilirler.

Diğer işitme engelli kişiler, sonradan işitme kaybı yaşamış olabilirler. Bu kişilerin konuşma becerileri daha iyi olabilir ve gerekli terapi ve eğitim desteğiyle konuşmalarını geliştirebilirler. İşitme engelli bir kişinin konuşma becerileri, işitme kaybının derecesine, sebebine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Özetle, işitme engellilik, kişinin konuşma becerisini etkileyebilir ancak işitme engelli bir kişinin konuşabilmesi için gerekli desteği alması mümkündür.

İşitme Engellilerin Yaşadığı Sorunlar

İşitme engellilerin yaşadığı sorunlar, işitme kaybının derecesine ve hayat koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, genellikle işitme engelli kişiler aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilirler:

İletişim sorunları: İşitme engelliler, çevreleriyle iletişim kurarken güçlük yaşayabilirler. Özellikle, işitme kaybının şiddeti arttıkça, konuşma, telefon, televizyon gibi günlük iletişim araçlarından anlamlı bir şekilde yararlanmak zorlaşabilir.

Sosyal izolasyon: İşitme engelliler, iletişim sorunları nedeniyle sosyal etkileşimde bulunmakta zorlanabilirler. Bu durum, sosyal izolasyona ve yalnızlığa neden olabilir.

Eğitim sorunları: İşitme engelli çocuklar, işitme kaybının derecesine bağlı olarak, okulda öğrenme sorunları yaşayabilirler. İşitme engelli çocukların okula devam ederken işitme kayıplarının telafisi için özel eğitim desteği alması gerekebilir.

İstihdam sorunları: İşitme engelli bireyler, iş bulma sürecinde ayrımcılıkla karşılaşabilirler. İşitme engellilerin işe alınması için gerekli olan işitme cihazları ve diğer araçlar, bazen işverenler tarafından maliyetli bulunabilir.

Günlük aktivitelerde zorluklar: İşitme engelliler, günlük aktiviteleri yaparken (örneğin, alışveriş yapmak, toplu taşıma kullanmak, banka işlemleri yapmak vb.) çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Bu durum, işitme engellilerin yaşam kalitesini düşürebilir.

Stres ve kaygı: İşitme engellilik, stres ve kaygı gibi duygusal sorunlara neden olabilir. Özellikle, çevrelerindeki insanlarla iletişim kurmakta güçlük çeken işitme engelliler, yalnız hissedebilir ve kaygı yaşayabilirler.

Bu sorunlar, işitme engellilikle yaşayan kişilerin yaşam kalitesini düşürebilir. Ancak, işitme engellilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için birçok destek ve kaynak mevcuttur. İşitme engelli bireylerin sosyal olarak kabul edilmesi ve desteklenmesi de son derece önemlidir.

İşitme Engelli Kaynaştırma Öğrencisi İçin BEP Planı

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP), işitme engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir öğretim planlaması aracıdır. BEP, öğrencinin işitme kaybı seviyesi, iletişim becerileri, öğrenme güçlükleri ve diğer bireysel özellikleri dikkate alınarak hazırlanır. BEP'nin amacı, öğrencinin eğitim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için öğretmenler, öğrenci ve veliler arasında bir işbirliği planı oluşturmaktır.

İşitme engelli bir kaynaştırma öğrencisi için BEP planı aşağıdaki unsurları içerebilir:

İşitme kaybının tanımı: Öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin öğrencinin işitme kaybını anlamasına yardımcı olmak için, BEP planı öğrencinin işitme kaybının şiddetini ve türünü belirtmelidir.

İletişim becerileri: İşitme engelli bir öğrenci, işitme kaybı nedeniyle sözlü iletişimde zorluk yaşayabilir. BEP planı, öğrencinin iletişim becerilerini geliştirmek için özel stratejiler ve yöntemler içermelidir. Bunlar arasında, işitme cihazları, işaret dilini öğrenme ve öğrencinin duyabileceği veya anlayabileceği sesleri arttırmak için akustik çözümler yer alabilir.

Öğrenme destekleri: İşitme engelli bir öğrenci, öğrenme zorlukları yaşayabilir. BEP planı, öğrencinin öğrenme becerilerini geliştirmek için özel destekleri ve stratejileri içermelidir. Bunlar arasında, öğrencinin işitme kaybı nedeniyle duymakta zorlandığı bilgiyi görsel yollarla sunmak, öğrencinin işitme kaybı nedeniyle geri kalmış olabileceği konularda ekstra yardım sağlamak ve öğrencinin öğrenme hedeflerine ulaşmasını sağlamak için alternatif öğrenme materyalleri ve kaynakları sağlamak yer alabilir.

Sosyal ve duygusal destekler: İşitme engelli bir öğrenci, sosyal olarak izole hissedebilir ve duygusal sorunlar yaşayabilir. BEP planı, öğrencinin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için özel destekler ve stratejiler içermelidir. Bunlar arasında, öğrencinin sosyal etkileşim becerilerini geliştirmek için fırsatlar sağlamak, öğrencinin kendine güvenini arttırır.

İşitme Engelliler İçin Beden Dili

İşitme engelli insanlar için beden dili, iletişimdeki önemli bir araçtır. İşitme kaybı nedeniyle sözlü iletişimde zorluk yaşayan işitme engelli insanlar, beden dilini okumak ve kullanmak yoluyla etkili bir şekilde iletişim kurabilirler. İşitme engelli bir kişi, beden dilini kullanarak karşı tarafın duygularını anlayabilir, kendi duygularını ifade edebilir ve iletişimdeki mesajları doğru bir şekilde yorumlayabilir.

İşitme engelliler için beden dili aşağıdaki özellikleri içerebilir:

Yüz ifadeleri: Yüz ifadeleri, duyguları ifade etmenin en yaygın yollarından biridir. İşitme engelli bir kişi, karşı tarafın yüz ifadelerini okuyarak, onların duygularını anlayabilir ve uygun şekilde tepki verebilir.

El ve kol hareketleri: İşitme engelli bir kişi, el ve kol hareketleri kullanarak mesajlarını aktarabilir veya karşı tarafa anlamaya çalıştığı şeyleri gösterebilir. Bu nedenle, işitme engelli bir kişi, vücut dilini kullanarak kendi mesajını iletebilir ve diğer kişilerin mesajını anlayabilir.

Göz teması: Göz teması, iletişimde önemli bir faktördür ve işitme engelli bir kişi, karşı tarafın gözlerine bakarak onları anlamaya çalışabilir veya kendilerini ifade edebilir.

Mimikler: Mimikler, yüz ifadeleri gibi duyguları ifade etmenin bir başka yoludur. İşitme engelli bir kişi, uygun mimikler kullanarak duygularını ifade edebilir ve karşı tarafın duygularını anlayabilir.

İşaret dili: İşaret dili, işitme engelli insanlar için en yaygın iletişim araçlarından biridir. İşitme engelli bir kişi, işaret dili kullanarak mesajlarını aktarabilir veya karşı tarafın mesajını anlayabilir. İşaret dili, işitme engelli insanların dünya ile iletişim kurmasına ve etkileşimde bulunmasına olanak sağlayan bir dildir.

Umut Işığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak işitme Engelli bireyin yaş ve düzeyine uygun gruplar oluşturulur. Grup Çalışmalarında; Dil Alanı, Konuşma Alanı ,Algısal-Kavram Alanı, Motor-Koordinasyon, Bellek Alan, Dikkat Hareket Alanı, Organizasyon Alanı, Duygusal Alanla ilgili çalışmalar yapılır.