Umut Işığı loading Logo
Umut Işığı Pen
9:00 - 18:30 Pzt - Cmt
Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cad. No:14 Kartal / İSTANBUL

Destek Özel Eğitim Hizmetleri

Destek özel eğitim hizmetleri, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için verilen bir dizi hizmettir. Bu hizmetler, öğrencinin ihtiyaçlarına göre bireysel olarak veya gruplar halinde sunulabilir. Destek özel eğitim hizmetleri, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, uygun eğitim programları geliştirmek, eğitim sürecini planlamak, öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip etmek, ailelere danışmanlık hizmeti vermek, öğrencinin eğitim ortamının uygunluğunu gözlemlemek ve raporlamak gibi bir dizi görevi kapsar. Özel eğitim danışmanları, özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde birçok farklı konuda danışmanlık hizmeti verebilirler. Öğrencinin akademik gereksinimleri, öğrenme stilleri, duyusal ve fiziksel ihtiyaçları, iletişim ve davranış sorunları, öğrenciye özgü eğitim programları, öğrencinin okul dışındaki ihtiyaçları gibi konularda öğretmenler, aileler ve okul yönetimleriyle işbirliği yaparak danışmanlık hizmetleri sunarlar.

Destek Özel Eğitim Hizmetleri

Destek özel eğitim hizmetleri, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatlarında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için sunulan bir hizmettir. Bu hizmet, genellikle sınıf-içi yardım veya özel eğitim danışmanlığı şeklinde yürütülmektedir. Umut Işığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak destek özel eğitim hizmetleri vermekteyiz.

Sınıf-içi yardım, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim aldıkları sınıflarda sunulan bir destek hizmetidir. Bu hizmet kapsamında, öğretmenlerin öğrencilerin bireysel eğitim ihtiyaçlarına uygun bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için gerekli materyal, araç ve tekniklerle donatılması hedeflenir. Ayrıca, öğretmenlerin öğrencilerin Bireysel Eğitim Programında (BEP) belirlenen ortak hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için danışmanlık hizmetleri de sunulur.

Özel eğitim danışmanlığı ise, özel gereksinimli öğrencilerin bireysel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, BEP hazırlamak, eğitim programları planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için sunulan bir destek hizmetidir. Bu hizmet, öğrenci ve ailesiyle iş birliği içinde, öğrencinin eğitimine yönelik gereksinimleri belirleyerek uygun stratejiler geliştirme ve uygulama konusunda destek sağlamayı hedefler.

Umut Işığı Özel Eğitim Merkezi olarak, öğrencilerimizin örgün eğitimlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmaları için sınıf-içi yardım ve özel eğitim danışmanlığı hizmetlerini sunuyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizin okullarına ziyaretler yaparak, öğretmenlerimize eğitsel destek sağlıyoruz. Bu sayede, öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha verimli bir şekilde devam etmelerine yardımcı oluyoruz.

Özel Eğitim Destek Programları

Özel eğitim destek programları, özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine destek olmak amacıyla tasarlanmış programlardır. Bu programlar, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim süreçlerinde daha iyi ilerlemeler kaydetmelerini ve bireysel potansiyellerini maksimize etmelerini hedefler.

Özel eğitim danışmanlığı, özel eğitim uzmanları tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmet, öğrencinin öğrenme sürecine yönelik bireysel eğitim planlarının hazırlanmasında, öğrencinin performansının değerlendirilmesinde ve ayrıntılı değerlendirme raporlarının hazırlanmasında öğretmenlere yardımcı olmayı amaçlar.

Öğretmenlere eğitim desteği, öğretmenlerin öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarına yönelik daha iyi bir kavrayışa sahip olmalarını ve öğrencilerine daha etkili bir şekilde yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla sunulan bir hizmettir. Bu destek, öğretmenlerin özel eğitim konularında eğitim almalarını, özel eğitim uzmanları ile danışmalarını ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik en uygun yaklaşımı belirlemelerini sağlar.

Özetle, özel eğitim destek programları, özel gereksinimli öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hizmetler sunarak öğrencilerin başarılarını artırmayı hedefler.