Umut Işığı loading Logo
Umut Işığı Pen
9:00 - 18:30 Pzt - Cmt
Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cad. No:14 Kartal / İSTANBUL

PREP Programı

PREP programı temel olarak okumayı geliştirme üzerine kurulmuş bir programdır. Konuşma süreci kısa süreli belleğin etkin olduğu bir sistem üzerinden tamamlanır. Bu süreçte bilişsel olarak kullanılan temel durum ise ardıl işlem ve eşzamanlı işlem etkinliği üzerine kurgulanmıştır. Eğitimin amacını ve destek olması gereken noktaları anlayabilmek üzerine ardıl işlem ve eşzamanlı işlem hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Ardıl işlemi sağlayan kısa süreli bellek rahatlıkla ve akıcı konuşmayı, ritmik bir şekilde sayılar saymayı . şarkılar içerisindeki nakaratların tekrarı ve temposuna yardımcı olan yerdir. Eşzamanlı işlem ise aynı anda iki işlemi yapıyor olması demektir. Okuduğu sesleri anlamlandırması gibi. Ardıl işleme kısa süreli belleği kullanırken eşzamanlı işlemde ise kısa süreli bellekten faydalanırken ayı anda uzun süreli belleği de kullanıyor olması gerekir. Çocuklarınızda konuşma problemlerinde, konuşurken duraklama, unutkanlık, heyecanlı bir şeyler anlatırken bir anda ara verip bir süre sonra zorlanarak anlatması, ritmik sayıları sayarken zorlanma, sayamama, veya ritmik farklar açıldıkça becerememe, örneğin 2, 5, 10 gibi sayıların katlarını zorlanmadan sayarken 3, 6, 7, gibi sayıların katlarında ekstra zorlanması gibi, durumlar kısa süreli bellek üzerinden ardıl işlem yetersizliği tanımlanabilirken buna eşzamanlı işlem yetersizliği olarak da incelemek gerekir.

PREP Programı

PREP Programı, okuma bozukluğu olarak adlandırılan disleksi durumu ardıl işlem yetersizliğinden, matematik bozukluğu olarak adlandırılan diskalkuli’nin  sorunlarından bazıları da ardıl işlem yetersizliğinden kaynaklanır. Umut Işığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak PREP programı uyguluyoruz.
Temel olarak ardıl işlem düzensiz seslerden bir bütün haline getirip bir müzik oluşturmak gibidir
Okuma öğrenen çocukların kısa süreli hafızaları harfleri birer şifre olarak görürler, bu harflerin birbirleri ile olan bağlantılarını, etkilerini,  bağlanma sonrası oluşan ses hecelerini, ardından kelime gruplarına dönmesini sağlayan birer şifreleme olarak görürler.  Önce bu şifreleme çözülür daha sonra ise bunu anlamaya yönelik bir tavır sergiler. Anlama kısmına kadar olan durumda şifreleme esnasında seslerin karşılıklarını bulmada ardıl işlem etkinliğini kullanırken. Hem okuyup hem anlama gerektiren kısımlarda eşzamanlı işlem etkinliğinde faydalanırlar.
PREP Programı okuma  süreçlerinde başarısız olan çocuklar için 1. Sınıf bittiğinde hala okuma problemi yaşıyorsa program başlanabilir. Bu durumda genel olarak 2. Sınıf çocuklarında uygulanan bir program olarak göze çarpsa da aslında okuma sorunları yaşayan her çocuk için kullanılabilirliği kanıtlanmıştır.


PREP PROGRAMI Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda  dikkat eksikliğinden kaynaklı problemler, nörogelişimsel problemler veya  öğrenme ve matematik öğrenme güçlüklerinde kısa süreli bellekten kaynaklanıp ardıl işlemlerde  öğrenmeyi zorlayıcı yada engelleyici sorunlar bularak okuma öğrenmeye destek olmayı amaçlayan programdır.
PREP Programında çocuğa  global ve köprü olmak üzere iki aşamada bir strateji izlenir. 
Global kısmında  çocuğun  harfleri tanıması,  seslerinin karşılıklarını öğrenmesi,  farklı şekillerde yazılan veya yazım stili farklı olan harfleri de bağlantı kurup benzetmesi ve eğitim sürecinde de şekilleri harflere benzetebilmesi amaçlanır. Köprü kurmada ise artık  kelimeleri kurup yeni cümleler oluşturuyor olması amaçlanır. 
PREP Programı eğitim sürecinde  3 farklı zorluk seviyesi göz önüne alınarak düzenlenmiştir.  Burada ki amaç çocuğun  her süreçten kendisinin farklı stratejiler geliştirerek  kendisini zorlayıp sınırlarını keşfetmesini sağlamaktır. Aynı anda bu süreç öğrencinin öğrenme seviyesine göre bir programdan başlamasıdır.


PREP programında  eğitimcinin desteği minimum seviyede tutulması amaçlanmıştır.  Bu şekilde okuma güçlüğü çeken çocuğun kendi başına bazı taktikleri geliştirmesi umulur. Dışarıdan alından taktiklerden kendisini geliştirdiği taktikler  daha kalıcı ve kendisine daha fazla yarar sağladığı gözlemlenmiştir.
PREP programı öğrencinin öğrenme sürecini hızlandıracak  ve destek olacak materyallerle beraber ardıl işlem ve eş zamanlı  işlem yeteneklerini geliştirecek kitaplarla desteklenmektedir.