Umut Işığı loading Logo
Umut Işığı Pen
9:00 - 18:30 Pzt - Cmt
Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cad. No:14 Kartal / İSTANBUL

Gelişim Danışmanlığı

Gelişim danışmanlığı, çocukların psikomotor, dil, sosyal-duygusal ve zihinsel gelişimlerinin takip edilmesi ve sağlıklı bir şekilde ilerlemelerinin desteklenmesi amacıyla sunulan bir hizmettir. Özellikle 0-6 yaş arası dönemde, çocukların gelişimlerini izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek son derece önemlidir. Gelişim danışmanlığı hizmeti, çocukların normal gelişim özelliklerinin izlenmesinin yanı sıra, gelişimsel açıdan gerilik ya da sosyal-duygusal sorunlar yaşayan çocuklara müdahale edilmesini ve ailelerine destek sağlanmasını kapsar. Danışmanlık sürecinde, çocukların eğitim ve öğretim süreçlerine yönelik planlamalar yapılır ve ebeveynlere rehberlik edilir. Ayrıca, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine yönelik etkinlikler ve oyunlar düzenlenerek, çocukların gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenir.

Gelişim Danışmanlığı

Gelişim danışmanlığı, uzman ekip tarafından yürütülen bir hizmettir. Uzmanlar, çocukların gelişimini izlemek için farklı yöntemler ve araçlar kullanır ve çocukların bireysel ihtiyaçlarına yönelik özel planlar hazırlarlar. Bu sayede, çocukların sağlıklı gelişimleri için gereken adımlar atılır ve ailelere de rehberlik sağlanarak, çocukların gelişim sürecine aktif olarak katılmaları sağlanır.

Gelişim danışmanlığı 0-6 yaş dönemi, çocukların gelişiminde son derece önemli bir evredir ve doğru anne-baba tutumları ile sağlıklı bir gelişim süreci yaşanabilir. Bu süreçte, çocukların psikomotor, dil, sosyal-duygusal ve zihinsel gelişimleri düzenli bir şekilde takip edilmelidir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için gelişim danışmanlığı desteği sağlanması, normal gelişim özelliklerinin izlenmesinin yanı sıra gelişimsel gecikme veya sosyal-duygusal temelli davranış sorunları yaşayan çocuklara müdahale edilmesini ve ailelerine danışmanlık verilmesini içerir.

Umut Işığı Özel Eğitim Merkezi, okul öncesi dönemdeki çocukların gelişim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu hizmet, çocukların gelişimlerinin takibinin yanı sıra, gelişimsel açıdan gerilik ya da sosyal-duygusal sorunlar yaşayan çocuklara müdahale edilmesini ve ailelerine destek sağlanmasını kapsar. Uzman ekip tarafından gerçekleştirilen gelişim danışmanlığı, çocukların sağlıklı gelişimleri için önemli bir adımdır.

Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Hizmetleri

Kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetleri, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetler sunan bir kurumdur. Bu merkezler, çocukların yaşam kalitesini arttırmak, potansiyellerini keşfetmek, kendilerini daha iyi tanımak ve geliştirmek, stres yönetimi, özgüven, iletişim becerileri, hedef belirleme gibi konularda destek sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

Kişisel gelişim ve danışmanlık hizmeti; bireysel danışmanlık, grup terapileri, seminerler, atölye çalışmaları ve eğitimler içermektedir. Bu hizmetler, kişilerin farkındalıklarını arttırmalarına, sorunlarına çözüm bulmalarına, hedeflerine odaklanmalarına ve hayatlarında daha mutlu, sağlıklı ve tatmin edici bir yol izlemelerine yardımcı olmaktadır.

Umut Işığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel gereksinimleri olan çocuklara ve gençlere özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunan kurumdur. Merkezimizde, çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla çocuk gelişimi ve gelişim danışmanlığı hizmetleri de sunulmaktadır.

Umut Işığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel gereksinimleri olan çocukların bireysel özellikleri dikkate alınarak eğitim programları oluşturmaktadır. Bu programlar, çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanmakta ve çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici aktiviteler içermektedir.

Gelişim danışmanlığı hizmetleri ile, çocukların eğitim ve öğretim süreçlerinde, ailelerin yanı sıra öğretmenlerin ve diğer profesyonellerin de desteğini alarak çocukların gelişimlerini izleme ve değerlendirme sürecidir. Gelişim danışmanlığı, çocukların öğrenme ve sosyal becerilerini arttırmak, uygun bir eğitim programı oluşturmak ve öğrencilerin öğrenme engellerini aşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde çocukların özel ihtiyaçlarına uygun olarak dil, motor becerileri, algısal ve duyuşsal gelişim gibi alanlarda da terapi hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetler, çocukların gelişimlerini desteklemek ve özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim almalarını sağlamak için oldukça önemlidir.

Özetle, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde, özel gereksinimleri olan çocukların bireysel özelliklerini dikkate alarak gelişimlerini destekleyici eğitim programları sunmaktadır. Ayrıca, gelişim danışmanlığı ve terapi hizmetleri ile çocukların öğrenme ve sosyal becerilerini arttırmak ve özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim almalarını sağlamak için de önemli bir rol oynamaktadır.